« زندگی با چشمان بسته | صفحه‌ی اصلی | این روزها »

و سپیده‌دم با دست‌های‌ات بیدار می‌شود

September 8, 2011


و گونه‌های‌ات
با دو شیار مورب،
که غرور تو را هدایت می‌کنند
و سرنوشتِ مرا
که شب را تحمل کرده‌ام
بی‌آن‌که به انتظار صبح
مسلح بوده باشم...

«احمد شاملو- آیدا در آینه»

لينک مطلب | 10:59 PM