« تجربه | صفحه‌ی اصلی | امروز »

...

August 6, 2011


و من همه‌ی جهان را در پيراهن ِ گرم ِ تو خلاصه می‌کنم.

«احمد شاملو»

لينک مطلب | 11:20 PM