« نامجوخوانی در سیدخندان | صفحه‌ی اصلی | اینجا بدون من »

Alors on danse

July 17, 2011


خب، صبح‌هایی هم هست که وقتی چشم‌هایت را باز می‌کنی می‌بینی نه از درد نشان مانده، نه از دردنشان. بله، این طوری‌هاست دیگر!

لينک مطلب | 1:17 PM