« که دیگر وقت خیانت است | صفحه‌ی اصلی | چند نکته در حاشیه‌ی رمان لب بر تیغ »

...

June 17, 2011


به ايست‌گاه برو
دست تکان بده
و با اولين قطار عصر
بمير

دنيا
همين‌قدر غم‌گين است.

«حسین نوروزی»

لينک مطلب | 5:49 PM