« داش آکل تحت ویندوز | صفحه‌ی اصلی | رفتار متمدنانه! »

ادبیات ما

June 8, 2011


Cheshmeh%20Ketab.jpg

فکر می‌کنم هیچ‌چیز مثل این عکس نمی‌تواند اتفاقی را که در ادبیات ما افتاده است نشان دهد؛ داستان آدم‌هایی که گرچه ممکن است گاهی، به بهانه‌ای و در ظاهر، زیر یک سقف جمع شوند، اما انگار خارج از حلقه‌ی خودشان نه کسی را می‌بینند و نه صدایی را می‌شوند.


- عکس از حمید جانی‌پور است و آدم‌های توی عکس به بهانه‌ی «لب بر تیغ» حسین سناپور و «چشمه‌ی کتاب» جمع شده‌اند در پارک قیطریه.

لينک مطلب | 10:55 PM