« ده خرداد هزار و سیصد و نود | صفحه‌ی اصلی | داش آکل تحت ویندوز »

ما نباید بمیریم؛ رویاها بی‌مادر می‌شوند

June 4, 2011


کاری بايد کرد
دير می‌شود
کاری بايد کرد
برف
راه را پوشانده است
باد مثل هميشه نيست
تا هوا روشن است
بايد از اين ظلمت بيهوده بگذريم
دارد دير می‌شود
من خواب ديده‌ام
تعلل
سرآغاز تاريکی مطلق است...

«ما نباید بمیریم؛ رویاها بی‌مادر می‌شوند- سید علی صالحی- انتشارات نگاه»

لينک مطلب | 9:37 AM