« وقتی از کولر حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟ | صفحه‌ی اصلی | ما نباید بمیریم؛ رویاها بی‌مادر می‌شوند »

ده خرداد هزار و سیصد و نود

June 1, 2011


از یک جایی به بعد، دیگر نه می‌شود بخشید، نه می‌توان فراموش کرد، آقای خاتمی!

لينک مطلب | 3:19 PM