« ... | صفحه‌ی اصلی | ده خرداد هزار و سیصد و نود »

وقتی از کولر حرف می‌زنیم از چه حرف می‌زنیم؟

June 1, 2011


شما خیال می کنید که من در یک شرکت ساختمانی کار می کنم؛ خب، شاید تا دو روز پیش این‌طور بود، اما از یکشنبه، یعنی از روزی که هوا شروع کرد به گرم شدن، من هم کارم را در یک سونای خشک مختلط شروع کرد‌ه‌ام. حالا هم اگر می‌خواهید بدانید دقیقا توی چه موقعیتی گیر افتاد‌ه‌ام، آدم برفی چاقی را تصور کنید که وسط یک سونای خشک نشسته، روزی یک بسته دستمال کاغذی 350 برگی را حرام می‌کند، آب می‌شود و آب می‌شود و آب می‌شود و تازه آن وسط باید هم برآورد پروژه‌ها را جمع و جور کند، هم نیم‌نگاهی به صورت وضعیت‌ها داشته باشد و هم حواس‌اش باشد که نامه‌های کارفرما را بی‌پاسخ نگذارد...

رسانه شمایید. کسی چه می‌داند، شاید خدا کمک کرد و کولرها روشن شدند.

لينک مطلب | 12:18 AM