« تهران من، حراج | صفحه‌ی اصلی | ... »

آقای آبی...خداحافظ

May 23, 2011


احتمالا آن بالا جایی ایستاده. بدون سوزن و آمپول. بدون قرص و شیمی درمانی. روی چمن سبز. وسط دروازه. با پیراهنی زرد یا سبز. با شورت ورزشی. با موهای کمی بلند. راست قامت. چابک و قبراق. سرزنده و شاداب. ناصر همیشگی. حجازی دوست داشتنی و خونسرد ما. آماده برای مهار ضربه‌ها. هوشیار برای دفع شوت‌ها.

نگاهتان می‌کنیم آقای حجازی. نگاهتان می‌کنیم.

«حمیدرضا صدر- سایت گل»

- متن کامل یادداشت.

لينک مطلب | 9:45 PM