«

If time is all I have, I'll waste it all on you

| صفحه‌ی اصلی | تهران من، حراج »

اينجا دوستانت به تو خيانت می‌كنند و دشمنانت با تو دوستی...

May 9, 2011


نشر ویدا دو جلد از مجموعه داستان‌های «نایت ساید» را با ترجمه‌ی علی مصلح حیدرزاده و دو جلد دیگر را هم با ترجمه‌ی رویا خادم‌الرضا و زهره حق‌بین منتشر کرده است. حاصل کار علی مصلح که بد از آب در نیامده بود، مبارک‌اش باشد، باید ببینم بقیه چه کرده‌اند...

اینجا هم می‌توانید یادداشت یاسر نوروزی را درباره‌ی جلد اول این مجموعه بخوانید که در روزنامه‌ی «هفت صبح» - یا آن‌طور که خودش در پی‌نوشت‌ گفته، «سایت مربوطه» - منتشر شده است.

- عنوان هم بخشی از یادداشت یاسر نوروزی است.

لينک مطلب | 9:12 AM