« بعدازظهر سگی | صفحه‌ی اصلی | مکاشفات »

حرام‌زاده‌ها

April 14, 2011


اتفاقی که افتاده این است که همه می‌دانند وضع پروژه‌های عمرانی خراب است؛ شرکت‌ها یکی یکی زمین می‌خورند و دیگر بلند نمی‌شوند و آدم‌ها، یا تعدیل می‌شوند یا استعفاء می‌دهند. توی این وضعیت، که همه می‌دانند چه اتفاقی افتاده، آن‌ها که هنوز زمین نخورده‌اند یا پشت‌شان به جایی و کسی گرم است و خیال می‌کنند زمین نمی‌خورند، از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند؛ حقوق سال گذشته‌ات را به تو پیشنهاد می‌کنند و آخرش هم منت می‌گذارند که حقوق‌های ما «فعلا» - بله، فعلا - عقب نیفتاده و این یک امتیاز است برای شما که در شرکت قبلی پنج ماه حقوق‌تان عقب افتاده بود. خب، راستش هرچه فکر می‌کنم، می‌بینم این خود مادر قحبگی است و این روزگار دارد آرام آرام مادرقحبگی را میان آدم‌ها گسترش می‌دهد.

لينک مطلب | 1:55 PM