« مردی برای تمام فصول | صفحه‌ی اصلی | خاطرات خیس! »

همیشه فرصت افتادن هست

April 2, 2011


برای من کمی از دست‌هایت را بفرست

«حافظ موسوی»

- عنوان هم از حافظ موسوی است.

لينک مطلب | 5:54 PM