« اما هرکس دلیلی برای خودش دارد | صفحه‌ی اصلی | مردی برای تمام فصول »

گوست داگ

March 28, 2011


طریقت سامورایی استوار بر مرگ است. آن‌گاه که باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنی، بی‌درنگ مرگ را برگزین. دشوار نیست؛ مصمم باش و پیش رو. این‌که بگوییم مردن بدون رسیدن به هدف خود مرگی بی‌ارزش است راهی است سبکسرانه برای پیچیده کردن موضوع. آن هنگام که تحت فشار انتخاب زندگی یا مرگ قرار گرفته‌ای، لزومی هم ندارد به هدف خود برسی.

«هاگاکوره، کتاب سامورایی - ترجمه‌ی سید رضا حسینی- نشر چشمه»

لينک مطلب | 4:15 PM