« حس تنهایی | صفحه‌ی اصلی | اما هرکس دلیلی برای خودش دارد »

Graham Greene

March 25, 2011


The world is not black and white. More like black and grey.

لينک مطلب | 11:16 PM