« پی‌نوشتی بر واژه‌ی مضحک | صفحه‌ی اصلی | چراغ قرمز »

دارد صورش را تمیز می‌کند

January 28, 2011


احساس آدمی را دارم که خیال می‌کند پایان دنیا نزدیک است.

لينک مطلب | 4:37 PM