« آگورا | صفحه‌ی اصلی | آخرین وسوسه‌ی مسیح »

رفتار تشنگی

December 28, 2010


حکایت بارانی بی‌امان است
این‌گونه که من
دوستت می‌دارم.

شوریده‌وار و پریشان باریدن
برخزه‌ها و خیزاب‌ها
به بیراهه و راه‌ها تاختن

بی‌تاب، بی‌قرار
دریایی جستن
و به سنگ‌چین ِ باغ ِ بسته‌ دری سرنهادن
و تو را به یاد آوردن
چون خونی در دل
که همواره
فراموش می‌شود.

حکایت بارانی بی‌قرار است
این‌گونه که من
دوستت می‌دارم.

«شمس لنگرودی- نت‌هایی برای بلبل چوبی»

- عنوان، نام مجموعه‌ای است از شمس لنگرودی.

لينک مطلب | 9:09 PM