« احمد غلامی | صفحه‌ی اصلی | عاشورا »

احمد غلامی (روز هفتم)

December 14, 2010


شب، شب علم‌دار حسین است و هفتمین شب زندان، برای الم‌دار روزنامه‌نگارهای جوان.

لينک مطلب | 7:09 PM