« یا منصور اَمِت | صفحه‌ی اصلی | آذر، ماه آخر پاییز »

هذیان به سعی نیمه‌شب 9

November 20, 2010


یک روز باید تمام‌اش کرد
بی جواهرده حتی.

لينک مطلب | 11:29 PM