« اللهم اشف کل مریض | صفحه‌ی اصلی | هذیان به سعی نیمه‌شب 9 »

یا منصور اَمِت

November 19, 2010


مختارنامه‌ی میرباقری را از دست ندهید که یکی از بهترین سریال‌های ایرانی همه‌ی این سال‌هاست.

- شعار مسلمانان در جنگ بدر و شعار هوادارن مختار: «ای پیروز، بمیران».

لينک مطلب | 11:02 PM