« حاشیه‌ها متن را خورده‌اند | صفحه‌ی اصلی | اللهم اشف کل مریض »

صدای پای زهر

November 7, 2010


مگر چند بار به دنیا آمده‌ایم
که این همه می‌میریم؟

«گروس عبدالملکیان- سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند- انتشارات مروارید»

- عنوان، نام شعری است از همین مجموعه.

لينک مطلب | 11:29 PM