« پاییز کیاشهر | صفحه‌ی اصلی | حاشیه‌ها متن را خورده‌اند »

کلمه‌ها و ترکیب‌های کهنه (1)

October 27, 2010


هر کلمه باید داستانی داشته باشد، بی‌شباهت به آن‌چه در لغت‌نامه‌ها و کتاب‌های دستور زبان و آیین نگارش آمده؛ داستانی که نه روایت خلق کلمه، که قصه‌ی آدم‌ها و روزگاری است که پشت سر گذاشته‌اند تا کلمه‌ای شکل بگیرد.
یعنی می‌شود خیال کرد آن‌که «باران» را ساخته، اندوه ساعت‌های بارانی و ابری را نمی‌شناخته و دور بوده از ویرانی؟ می‌شود «الف و نون» آخر را نشانه‌ی جمع نگرفت و از کنار سنگینی این لحظه‌های اندوهگین و باری که بر شانه‌های عابران می‌نشیند، گذشت؟
هر کلمه باید داستانی داشته باشد، داستان ساعت‌هایی که آدم‌های عاقل تجربه نکرده‌اند.

- عنوان، نام مجموعه داستانی است از محمدحسن شهسواری.

لينک مطلب | 10:27 PM