« تو باشی کار سختی نیست | صفحه‌ی اصلی | هذیان به سعی نیمه‌شب 8 »

هذیان به سعی نیمه‌شب 7

October 16, 2010


گاهی باید ایستاد، فقط به این امید که مرگ چند قدم نزدیک‌تر شود.

لينک مطلب | 1:00 AM