« سه | صفحه‌ی اصلی | تو باشی کار سختی نیست »

میعادگاه

October 4, 2010


یک جایی هست توی کوهسار که همه‌ی شهر را قاب می‌کند جلوی چشم‌ات، از مهرآباد و برج آزادی گرفته تا برج میلاد و زعفرانیه. از جاده‌ی اصلی که بزنی توی خاکی پیدایش می‌کنی، انگار که رسیده‌ باشی به میعادگاه آدم‌های ویران. دیگر نه از دود کباب خبری هست و نه از زیرانداز و فلاسک چایی؛ فقط باید نشست و سیگار با سیگار آتش زد و نگاه کرد به تهران و یکی یکی شمرد؛ خانه‌ها، سایه‌ها و دردها را.

لينک مطلب | 10:24 PM