« یک | صفحه‌ی اصلی | دو »

پروژه‌ی تغییر طرح هندسی چهارراه پارک‌وی
یا یک نابغه چگونه می‌تواند به گسترش زخم بستر کمک کند؟

September 21, 2010


خدا را صدهزار مرتبه شکر که توی این شهر همه تشنه‌ و شیفته‌ی خدمت‌اند و نیتی جز کم کردن از دردهای مردم و مصائب زندگی در تهران ندارند؛ مانده‌ام اگر یک روز زبانم لال، خدای نکرده یکی پیدا شود و به جای خدمت دنبال قهوه‌ای کردن خیابان‌های این شهر و روزگار و روان ما باشد، دیگر ممکن است چه اتفاقی بیفتد...

لينک مطلب | 6:51 PM