« یازده و پنجاه و سه دقیقه | صفحه‌ی اصلی | تو را نمی‌بینم »

از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم

September 3, 2010


می‌گفت هر وقت کسی به یاد خدا می‌افتد، یعنی قبل‌اش خدا یادی از بنده‌اش کرده است.
حالا حکایت ماست و باور یا رد حرف‌اش، در این شب شلوغ و غریب...

- عنوان، مصرعی از این غزل سعدی است.

لينک مطلب | 1:01 AM