« اعتراض | صفحه‌ی اصلی | یازده و پنجاه و سه دقیقه »

و بالوالدين احساناً

August 22, 2010


از بلیت‌های یک‌طرفه‌تان تراژدی نسازید، از ماندن‌تان حماسه.

لينک مطلب | 12:15 AM