« هیچ‌کس مثل تو مال این‌جا نیست | صفحه‌ی اصلی | هذیان به سعی نیمه‌شب 6 »

نفس نفس تو سینه‌ام... (هذیان به سعی نیمه‌شب 5)

August 4, 2010


اینجا که دیگر امیدی به حنجره‌ی آقای صدا - ی سابق - نیست، یادتان باشد آن طرف که رفتیم، یک شب خدا را به عصمت خانم فاطمه زهرا (س) قسم بدهیم، شاید مرخصی بدهد به همه‌مان؛ جهنم و مار غاشیه و عقرب جراره و چاه ویل و قیر مذاب و سرب داغ را تعطیل کند، جمع شویم دور حوض کوثر، آقای صدا هم بیاید، تا خود صبح، «شما» و «وقتی دلگیری و تنها...» را بخوانیم.

لينک مطلب | 11:54 PM