« ... | صفحه‌ی اصلی | معترضه (هذیان به سعی نیمه شب 3) »

پنج مرداد، کافه شمرون

July 28, 2010


Cafe%20Shemroon.jpg

باغ موزه‌ی هنر ایرانی

از راست: شاهرخ گیوا، پیمان اسماعیلی، علی چنگیزی، امیرحسین یزدان‌بد، حامد اسماعیلیون، پدرام رضایی‌زاده.
لينک مطلب | 8:53 PM