« «آقا»ی ما گلشیری است! | صفحه‌ی اصلی | پنج مرداد، کافه شمرون »

...

July 26, 2010


وقتی هر ثانیه‌ی شب، تپش هراس من بود...

«ایرج جنتی‌عطایی»

لينک مطلب | 10:45 PM