« خداحافظ تا نمی‌دانم چه‌وقت... | صفحه‌ی اصلی | بازخوانی تاریخ معاصر »

روشنانیم ما

June 5, 2010


ای کور ِ نی‌زن آیا موج
از آن همه راه که به دریا برد
از آن همه سرود پیامی آورد
جز تخته‌پاره‌ای که به شن‌ها نشسته تلخ؟
و نی‌زن
با نغمه‌های نای‌اش می‌خواند:
- «آه ای الهه‌ی دریا
برگرد!»

بخشی از شعر «آینه»ی هوشنگ گلشیری- مجله‌ی خوشه، شماره‌ی 49، بهمن 1347

پی‌نوشت:
فردا، به روایت پزشکان بیمارستان ایرانمهر، سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری است.

- نیستی که دم به دم سنگی بیندازی...

لينک مطلب | 12:11 PM