« مجموعه داستان پیوسته | صفحه‌ی اصلی | پایان بیست و نه »

...

April 22, 2010


پا به خواب تو گذاشتم، بس که بیداری کشیدم...

«عبدالجبار کاکایی»

لينک مطلب | 11:26 PM