« مرد خندان | صفحه‌ی اصلی | ... »

فیل را بُکُش!

February 1, 2010

به عشق می‌ماند، نمی‌دانی چرا و کی از راه می‌رسد...
ناتور هم «امکان پذیر نمی‌باشد» از امروز.


لينک مطلب | 1:17 PM