« من گرگ خیال‌بافی هستم | صفحه‌ی اصلی | مرگ نقاش خیابان چهل و هشتم »

May it be

January 28, 2010


بی‌قراری را چگونه باید نوشت تا مبتذل نباشد؟

- نام ترانه‌ای است از Enya.

لينک مطلب | 2:10 AM