« دیگران | صفحه‌ی اصلی | May it be »

من گرگ خیال‌بافی هستم

January 24, 2010


از کوچه‌ها بگذر
از کوچه‌های شلوغ بگذر
بی‌ قهوه‌های لبخندت
نه چای سبز طعمی دارد
نه میخک مخصوص‌اش

از محله‌های فقیر بگذر
از چنارهای لاغر
سیم‌های باردار
با پاهای نوجوانت از پله‌های بازار نیز بگذر
و از دوره‌گردان چلباز پرتقالی بدزد

اینجا
در آخرین روزهای اتاقی سرد
هوس پرتقالی کرده‌ام
با بوی وحشی دست‌های تو.

«الیاس علوی- من گرگ خیال‌بافی هستم- نشر آهنگ دیگر»

لينک مطلب | 3:30 PM