« آخرین سامورایی | صفحه‌ی اصلی | داستان مردی که 17 دی با یک کلاه‌گیس مشغول مردن بود »

روز حسین

December 29, 2009

نبود روزی چون روزِ حسین، که در آن سی هزار کس از مومنان به جنگ حسین شتافتند تا با ریختن خونش به خدا تقرب جویند.

« حضرت سجاد (ع) »

لينک مطلب | 3:51 PM