« دعوت به مراسم چس‌ناله خوانی | صفحه‌ی اصلی | تنها دوبار زندگی می‌کنیم »

و این هیچ چیز خوبی نیست...

December 18, 2009

از هر رابطه‌ای یکی دو جمله‌ی کلیدی می‌ماند و چند تصویر؛ میان همه‌ی جمله‌های کلیدی زندگی‌ام، یکی هست که هیچ‌وقت کم‌رنگ نمی‌شود: «ذات بعضی آدم‌ها مجرد است و تو، یکی از همان آدم‌هایی...».

لينک مطلب | 11:45 PM