« لیلة القدر | صفحه‌ی اصلی | روایت عاشقانه‌ای از مرگ در ماه اردیبهشت »

...

September 10, 2009

من زخمی داشته‌ام که حالا می‌فهمم چقدر عمیق بوده است. عمل نوشتن به جای این‌که آن‌طورکه فکر می‌کردم التیامش دهد، زخم را باز کرده است...

«پل استر- اختراع انزوا- بابک تبرایی- نشر افق»

لينک مطلب | 12:20 AM