« بلند بلند فکر کردن | صفحه‌ی اصلی | لیلة القدر »

...

September 7, 2009


سگ زینتی
پارس کن!
آماده‌ی ترسیدنیم...

«شمس لنگرودی- ملاح خیابان‌ها»

لينک مطلب | 8:51 PM