« نمایندگان شریف ملت | صفحه‌ی اصلی | به تماشای آب‌های سپید »

که از سوال ملولیم و از جواب خجل (2)

September 3, 2009

نمی‌فهمم این روزها چرا به هر جمعی وارد می‌شوم یا تازه عروس و داماد می‌بینم، یا زن باردار؛ کسی می‌داند این چند ماه دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟


- عنوان همچنان از حافظ است.

لينک مطلب | 8:01 PM