« پیام‌ نیمه‌بازرگانی | صفحه‌ی اصلی | در جستجوی روان از دست رفته... »

بخوان، بخوان!

August 24, 2009

هوشنگ گلشیری شاعر را بعضی شاید‌ نشناسند؛ از این بعضی‌، سهم هم سن و سال‌های من بیش‌تر است احتمالا، که به چیزی جز آنچه در کتاب‌خانه‌ها و کتاب‌فروشی‌ها دیده‌اند، دسترسی نداشته‌اند. آنچه می‌خوانید آبان ماه 1346- با همین رسم‌الخط - در ماه‌نامه‌ی پیام نوین منتشر شده است.


قناری من
چه سال‌هایی‌ست
تو را که دیگر نیست
امیدِ بال گشودن در آبی ِ آن دور
مرا که بی قفسی حتی
تمام ِ سال از این کوچه‌باغ می‌گذرم
قناری من
بهانه را که بمانیم دور از آن آبی
بخوان بخوان که مرا خود بهانه خواندن‌هاست
که لانه سازی این مرغ در گذرگه این باد
و زنده‌رود که جاری است تا دل مرداب.

لينک مطلب | 12:10 AM