« روز از نو... | صفحه‌ی اصلی | قهرمان شدیم »

...

August 10, 2009


تو بودی که بعدها گفتی هیچ‌چیز تضمین ندارد و رابطه‌ی آدم‌ها یخچال و لباسشویی نیست که گارانتی داشته باشد. یک روز هست و یک روز نیست و اگر کسی تضمینی بدهد دروغ گفته است.

«رویای تبت- فریبا وفی- نشر مرکز»

لينک مطلب | 9:26 PM