« سنگی با نام همه‌ی دخترهای آبان 53 | صفحه‌ی اصلی | ... »

روز از نو...

August 7, 2009

گفتم می‌روم سفر، دور از این همه خبر بد و فکر خیال، چند روزی نفس می‌کشم، Reset می‌شوم و بر می‌گردم؛ حالا همه چیز روبه‌راه است و تحت کنترل، گیرم آن بالا نوشته شده باشد Safe Mode!

لينک مطلب | 7:33 PM