« ما روی زمین هستیم | صفحه‌ی اصلی | خواب، تنها خواب... »

‌قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات

July 28, 2009

‌ماده واحده - وزير اطلاعات دارای شرايط زير خواهد بود:
1 - از نظر تحصيلات در حد اجتهاد.
2 - اشتهار به عدالت و تقوی.
3 - داشتن سابقه‌ای روشن از نظر سياسی و مديريت.
4 - عدم عضويت در احزاب - سازمان‌ها و گروه‌های سياسی.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو با حضور شورای نگهبان به ‌تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد.
‌رئيس مجلس شورای اسلامی - اكبر هاشمی

پی‌نوشت: اهل سیاست و نمایندگان مجلس که احتمالا از این چند خط بی‌خبر نیستند؛ فکر کردم شاید بد نباشد این روزها که اسم‌های مختلفی برای اداره‌ی وزارت‌ اطلاعات دولت آقای احمدی‌نژاد معرفی می‌شوند، چند نفر دیگر هم این‌ها را بخوانند.

اینجا را هم اگر ببینید، ضرر نمی‌کنید.

لينک مطلب | 9:05 PM