« این روزها... | صفحه‌ی اصلی | ‌قانون تعيين ضوابط و شرايط وزير اطلاعات »

ما روی زمین هستیم

July 24, 2009

چه سرگردان است این عشق
که باید نشانی‌اش را
از کوچه‌های بن‌بست گرفت
چه حدیثی است عشق
که نمی‌پوسد و افسرده نیست
حتی آن هنگام
که از آسمان به خانه آوار
شود.

«احمدرضا احمدی»


- عنوان، نام مجموعه شعری است از احمدرضا احمدی.

لينک مطلب | 2:27 PM