« نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم | صفحه‌ی اصلی | ما روی زمین هستیم »

این روزها...

July 23, 2009

- چه کار می‌کنی این روزها؟
- بغض...گریه‌...آرام‌بخش می‌خورم...داد می‌زنم...موسیقی گوش می‌کنم...فحش می‌دهم...گاهی دعا می‌کنم...نمی‌نویسم...متهم می‌شوم...می‌نویسم...تهدید می‌شوم...کافی نیست؟

لينک مطلب | 2:38 PM