« اتاق آبی | صفحه‌ی اصلی | رستگاری در کهف »

از دفتر خاطرات یک دیکتاتور

July 5, 2009


مردم دو دسته‌اند، یا گول می‌خورند یا گلوله.

لينک مطلب | 7:02 PM