« بعد از این خانه‌ای نداریم | صفحه‌ی اصلی | نه یک کلمه بیش‌تر و نه یک کلمه کم‌تر »

But it is not this day

June 11, 2009

Mouth_of_Sauron.jpg

لحظاتی قبل ازآغاز آخرین نبرد در سه‌گانه‌ی «ارباب حلقه‌ها»، سخنگوی سائورون ـارباب تاریکی ـ با نشان دادن زره جادویی فرودو تلاش می‌کند تنها انگیزه و امید آراگورن و سپاهش را از میان ببرد. آراگورن اما برخلاف همراهانش ـ حتی گندولف پیر ـ فریب نمی‌خورد و ناامید نمی‌شود. سر از تن سخنگوی ارباب تاریکی جدا می‌کند و وقتی به میان سپاهش بازمی‌گردد، سپاهی که از عظمت سپاه دشمن دچار ترس و تردید شده‌، چنین می‌گوید:

I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship, but it is not this day. An hour of woes and shattered shields, when the age of men comes crashing down! But it is not this day! This day we fight! By all that you hold dear on this good Earth, I bid you,stand...

اگر دوست داشته باشید می‌توانید اصل ماجرا را هم اینجا ببینید( به زمان 3:30 از فیلم بروید).

پی‌نوشت: برای من که طرفدار پروپاقرص «ارباب حلقه‌ها»ی پیترجکسن هستم، عجیب نیست که گاه ـ مثل امروز ـ هوس دیدن دوباره‌ی این سه‌گانه به سرم بزند و باز مثل روز اول از دیدن بعضی صحنه‌ها هیجان‌زده شوم. این پست را هم می‌توانید بگذارید به حساب همان هیجان...

لينک مطلب | 7:02 PM