« تنهایی | صفحه‌ی اصلی | لکه‌های ته فنجان قهوه‌ی گلامپ »

{ }

April 2, 2009

گاهی وقت‌ها پیش می‌آید، که آدم دور بیفتد از نوشتن و زندگی و هرچه به این دو نزدیک است؛ گاهی وقت‌ها، لحظه‌های آدم چیزی بیش‌تر از «مجموعه‌ی تهی» نیست...

پ.ن: از آنجا که مجموعه‌ی تهی یکتاست، فکر کردم «چیزی بیش‌تر از یک مجموعه‌ی تهی...» بی‌معنی است.

دسته‌بندی: ریاضیات+بطالت+فلسفه+ چیزهای آزاردهنده‌ی دیگر

لينک مطلب | 12:33 AM