« سه‌گانه‌ی نوروزی | صفحه‌ی اصلی | { } »

تنهایی

March 22, 2009

یک دم، فقط یک دم، حس می‌کنی که در این دنیا تنهایی و برای همیشه تنها باقی خواهی ماند.

«والتر بنیامین»

لينک مطلب | 9:09 PM