« ... | صفحه‌ی اصلی | نامه‌ی جمعی از نخبگان به رییس رسانه‌ی ملی »

دل که آیینه‌ی‌ شاهیست غباری دارد

January 15, 2009

دلیل‌اش ترس است یا احترام یا هزارویک چیز دیگر نمی‌دانم، اما گاهی وقت‌ها آدم‌ها مجبورند به جای «برای» بگویند «به بهانه‌ی»؛ پس به بهانه‌ی آقای اولدفشن و روزانه‌های بی‌نظیرش.


Dust.JPG


- عنوان از حافظ است.

لينک مطلب | 5:57 PM